Our Offer

(Polski) Mediacje

(Polski) Mediacje

(Polski) Mediacje od kilku lat na dobre zagościły w polskim kanonie metod rozwiązywania sporów i wciąż cieszą się rosnącą popularnością.
(Polski) Windykacja

(Polski) Windykacja

(Polski) Windykacja Terenowa

(Polski) Windykacja Terenowa

(Polski) Atutem naszej kancelarii jest prowadzenie działań z zakresu windykacji terenowej. Jest to nieodłączny element przeprowadzenia skutecznej windykacji, a także wspierający czasami długotrwały proces negocjacji z dłużnikami.
(Polski) Wsparcie Egzekucji

(Polski) Wsparcie Egzekucji

(Polski) Zajmujemy się również działalnością z zakresu wsparcia egzekucji komorniczej.
(Polski) Doradztwo prawne

(Polski) Doradztwo prawne

(Polski) Przedsiębiorca funkcjonujący w polskiej rzeczywistości prawnej zmuszony jest lawirować pomiędzy gąszczem wciąż zmieniających się regulacji prawnych.
(Polski) Zlecenia Express

(Polski) Zlecenia Express

(Polski) Dla naszych Klientów świadczymy usługi doradztwa prawnego w przyspieszonym tempie, jako usługi priorytetowe. Klient może zlecić każdą sprawę w takim właśnie trybie, dzięki czemu niezwłocznie przystępujemy do jej realizacji.
(Polski) Zlecenia zagraniczne

(Polski) Zlecenia zagraniczne

(Polski) Szukasz wsparcia w odzyskaniu długu zagranicą?? Oferta Kancelarii w pełnym zakresie skierowana jest do polskich przedsiębiorców prowadzących interesy z klientami mającymi miejsce zamieszkania lub siedzibę poza terytorium RP.
(Polski) Doradztwo prawne w Niemczech

(Polski) Doradztwo prawne w Niemczech

(Polski) Weryfikacja kontrahenta

(Polski) Weryfikacja kontrahenta

(Polski) Zgodnie ze starą maksymą „lepiej zapobiegać niż leczyć” zachęcamy do weryfikacji wszystkich znaczących kontrahentów.
(Polski) Zarządzanie wierzytelnościami

(Polski) Zarządzanie wierzytelnościami

(Polski) Jednym z ważniejszych elementów utrzymania płynności finansowej jest efektywne zarządzanie wierzytelnościami w przedsiębiorstwie, rozumiane jednak nie tylko jako windykacja zaległych płatności czy ich dochodzenie na drodze sądowej.
(Polski) EGW

(Polski) EGW

(Polski) Europejska Giełda Wierzytelności Sp. z o.o. oferuje nowoczesne i kompleksowe rozwiązania w zakresie zarządzania wierzytelnościami przedsiębiorców.
Facebook