Kierujemy ofertę do polskich wykonawców lub producentów, do podmiotów świadczących usługi lub sprzedających towary, którzy są przekonani, że jakość sprzedawanych przez nich usług lub towarów jest konkurencyjna i spełnia standardy rynków zachodnich, a zwłaszcza rynku niemieckiego. W szczególności oferta jest dedykowania przedsiębiorcom, którzy chcą działać na rynku niemieckim natomiast z różnych względów tego do tej pory nie robili (np. nie znali języka, lub procedur, mieli opory formalne), natomiast nie obawiają się o konkurencyjność swoich towarów i usług.

Będziemy brakującym ogniwem między polskim a niemieckim rynkiem.

Przeniesiemy przedsiębiorców wirtualnie na rynek niemiecki.