Windykacja Terenowa

Atutem naszej kancelarii jest prowadzenie działań z zakresu windykacji terenowej. Jest to nieodłączny element przeprowadzenia skutecznej windykacji, a także wspierający czasami długotrwały proces negocjacji z dłużnikami.

Wizyta negocjatora terenowego pozwala na ustalenie dokładnego miejsca zamieszkania, a także warunków majątkowych dłużnika. Podczas spotkań dłużników z negocjatorami bardzo często dochodzi do ustalenia terminów i warunków spłat istniejącego zobowiązania, odbioru gotówki bądź podpisana ugody.

Informacje pozyskane podczas wizyty u dłużnika są niezbędnym elementem w prowadzeniu postępowania egzekucyjnego. W czasie prowadzenia naszej działalności możemy wskazać wiele spraw, zakończonych skuteczną egzekucją, z pozoru niewypłacalnego dłużnika.

Nasze działania ukierunkowane są również na wspieranie postępowania komorniczego, przez co nabiera ono realnej skuteczności.