Mediacje i negocjacje

Mediacje i negocjacje

Nasz zespół specjalistów od prowadzenia rozmów i negocjacji biznesowych świetnie sprawdza się przy wszystkich sprawach konfliktowych wewnątrz zarządu, między zarządem a radą nadzorczą czy też między akcjonariuszami.

Z sukcesami dzielimy i łączymy spółki, wyjaśniamy dawne niejasności, konstruujemy model biznesowy i wpisujemy go w odpowiednie ramy prawne tak żeby każdy czuł się odpowiednio zabezpieczony.

Zajmujemy się też przygotowaniem i jak tylko będzie taka możliwość zakładaniem fundacji rodzinnych. Takie fundacje rozwiązują problem sukcesji w firmach rodzinnych. Powstanie fundacji powinna poprzedzać dokładna analiza sytuacji w przedsiębiorstwie, relacji i oczekiwań każdego z członków rodziny. Nasz zespół złożony ze specjalistów od prawa, negocjacji, psychologii i relacji.