Zlecenia zagraniczne

Szukasz wsparcia w odzyskaniu długu zagranicą??

Oferta Kancelarii w pełnym zakresie skierowana jest do polskich przedsiębiorców prowadzących interesy z klientami mającymi miejsce zamieszkania lub siedzibę poza terytorium RP. W ramach prowadzonej przez nas usługi zapewniamy windykację polubowną obejmującą swym zakresem szereg działań podejmowanych przez Kancelarię a skierowanych na efektywne odzyskanie należności Klienta, w szczególności:

  • Analizę przekazanych wierzytelności
  • Wyznaczenie strategii windykacyjnej w stosunku do dłużnika
  • Ustaleniu danych adresowych dłużnika
  • Wysłanie korespondencji windykacyjnej

W przypadku gdy efekt windykacji polubownej nie zadowoli Klienta, zapewniamy uzyskanie Europejskiego Nakazu Zapłaty, czyli rodzaju orzeczenia sądowego pozwalającego na egzekucję roszczeń od zagranicznego kontrahenta. Postępowanie to niesie ze sobą wiele korzyści w stosunku do alternatywnego sądowego postępowania dochodzenia należności , jest mniej złożone, przyspieszone i co za tym idzie – mniej kosztowne. ENZ jest uznawany i wykonywany w innych państwach członkowskich UE bez konieczności stwierdzenia wykonalności za granicą i bez możliwości sprzeciwienia się jego uznaniu, co czyni go niezwykle skutecznym środkiem egzekucji. Po uzyskaniu ENZ kierujemy sprawę do komornika w danym państwie członkowskim lub zapewniamy współpracę ze sprawdzoną przez nas kancelarią w miejscu działalności kontrahenta/dłużnika. Wspomnianą współpracę z kancelarią zagraniczną oferujemy również jako alternatywę dla postępowania o uzyskanie ENZ.

Jesteś obcokrajowcem, szukasz doradztwa prawnego?
Pomocy w odzyskaniu należności?
Chcesz zweryfikować polskiego kontrahenta?

Oferta Kancelarii w pełnym zakresie skierowana jest na obsługę przedsiębiorców i inwestorów zagranicznych, zamierzających inwestować w Polsce lub robiących tu interesy.

Świadomi specyfiki i skomplikowania polskiego prawa, otaczamy podmioty te troską oraz doradzamy jak praktycznie i bezpiecznie poruszać się w gąszczu przepisów, czyli polskiej rzeczywistości prawnej. Naszym klientom zagranicznym zapewniamy opiekuna władającego danym językiem, za pośrednictwem którego odbywa się kontakt Klient-Kancelaria.

Zapewniamy:

  • Zakładanie firm w Polsce
  • Obejmowanie/zakup udziałów i akcji polskich spółek
  • Współpraca z firmami polskimi
  • Windykowanie należności od polskich dłużników- windykacja polubowna ,sądowa ,egzekucyjna
  • Doradztwo prawne
  • Weryfikacje kontrahenta

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *