Windykacja bezpośrednia ma na celu odzyskanie należności od dłużnika, który nie reaguje na wysyłane pisma oraz wykonywane telefony. Szybkie i dobrze skoordynowane działania terenowe, poparte gruntowną analizą wstępną często pozwalają na zakończenie sprawy na etapie polubownym, bez konieczności wystąpienia na drogę sądową czy komorniczą. Relacje nawiązane w okresie wcześniejszej, poprawnej współpracy między pracownikami wierzyciela i osobami reprezentującymi dłużnika mogą stanowić przeszkodę w odzyskaniu należności, dlatego powinni się tym zająć profesjonaliści.

Windykacja bezpośrednia jest prowadzona przez windykatora terenowego, który dysponuje doświadczeniem, techniką oraz argumentami, co stanowi ważny element w prowadzeniu negocjacji z nierzetelnym płatnikiem. Stanowi ona efektywne wsparcie w procesie odzyskiwania długów i dochodzenia roszczeń finansowych.

Przeprowadzenie wizyty w miejscu zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej dłużnika daje dodatkowe możliwości oddziaływania i kontaktu z nim, m.in.:
- zweryfikowanie danych dłużnika, m. in. miejsca zamieszkania, miejsca pracy, ustalenie sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej;
- przeprowadzenie wywiadu środowiskowego;
- zdiagnozowanie przyczyn powstania zaległości;
- ustalenie terminów i warunków spłat zobowiązania;
- podpisanie ugody, która pozwala na uniknięcie terminu przedawnienia się roszczenia;
- osobisty odbiór gotówki;
- zdyscyplinowanie kontrahenta do zapłaty należności;
- uświadomienie konsekwencji wynikających z odmowy spłaty zadłużenia.

Ponadto zebrane informacje są przydatne w przypadku skierowania sprawy do postępowania sądowego oraz egzekucyjnego.