Czym jest mediacja

Mediacja to coraz bardziej popularna w naszym kraju metoda rozwiązywania sporów. Jest procesem dobrowolnym – strony same muszą dojść do wniosku, że zamiast do sądu wolą udać się do bezstronnego mediatora

, który zamiast oceniać czyjeś postępowanie, pomoże w wypracowaniu zadawalającego wszystkich rozwiązania. Co bardzo ważne, rolą mediacji nie jest ani ustalenie, kto ma rację w sporze, ani narzucenie stronom ostatecznej decyzji, lecz stworzenie warunków umożliwiających osiągnięcie dobrowolnego konsensusu.

Mediacja pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze, które niechybnie byśmy stracili, wybierając drogę sądową. Ponadto dobrowolność porozumienia sprawia, że nikt nie może czuć się ani zwycięzcą, ani przegranym, co mimo niedawnego konfliktu pozwala na dalszą współpracę stron w przyszłości. Doświadczenie pokazuje również, że wynegocjowane porozumienie jest chętniej realizowane niż decyzje narzucone autorytatywnie przez sąd lub arbitraż.

Z mediacji można skorzystać przy bardzo wielu konfliktach, m.in. karnych, cywilnych, rodzinnych, spadkowych czy gospodarczych. Mediacja jest jednak wykluczona, gdy pomiędzy stronami dochodziło do aktów przemocy, a także gdy jedna lub obydwie ze stron sporu są uzależnione od alkoholu albo narkotyków.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *