Czym jest hipoteka przymusowa?

Tytuł wykonawczy, czyli np. wyrok sądu lub nakaz zapłaty, jeszcze nie oznacza, że dług będzie możliwy do odzyskania.

Często gdy dochodzi do egzekucji komorniczej, okazuje się, że dłużnik nie posiada majątku, który pokryłby należności wobec wszystkich wierzycieli. W takiej sytuacji rozwiązaniem jest hipoteka przymusowa, stanowiąca skuteczne zabezpieczenie wierzytelności. Sprawdź, co to jest hipoteka przymusowa i czym różni się od klasycznej hipoteki.

Hipoteka przymusowa a hipoteka klasyczna

Najistotniejszą różnicą pomiędzy klasyczną hipoteką a hipoteką przymusową jest fakt, że tę drugą ustanawia się bez udziału właściciela danej nieruchomości, a co za tym idzie – wbrew jego woli i niekiedy bez jego wiedzy. Jest to zatem odstępstwo od zasady, że wpisu hipoteki dokonuje się na podstawie umowy zawartej między właścicielem nieruchomości (w tym wypadku dłużnikiem) z jego wierzycielem.
Wpis hipoteki przymusowej

Podstawą do wpisu hipoteki przymusowej do księgi wieczystej jest wspomniany tytuł wykonawczy. Inaczej mówiąc jest to tytuł egzekucyjny opatrzony przez sąd klauzulą wykonalności. Może to być prawomocne orzeczenie sądu lub orzeczenie podlegające natychmiastowemu wykonaniu, orzeczenie referendarza sądowego oraz akty notarialne, w których dłużnik poddał się egzekucji. Poza tytułem wykonawczym należy złożyć wniosek na stosownym formularzu i uiścić opłatę w wysokości ok. 220 zł, aby móc dokonać wpisu hipoteki przymusowej. Warto pamiętać również, że hipotekę przymusową można uzyskać na różnego rodzaju nieruchomościach będących w posiadaniu dłużnika.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *