Doradztwo prawne dla przedsiębiorców

Przedsiębiorca funkcjonujący w polskiej rzeczywistości prawnej zmuszony jest lawirować pomiędzy gąszczem wciąż zmieniających się regulacji prawnych.

Mając bieżący obraz dostarczany przez naszych Klientów dostrzegamy jak trudno jest skupić się na wykonywaniu swojej działalności zajmując się jednocześnie próbą nadążenia nad zmieniającymi się wymaganiami prawnymi i rodzącymi się konfliktami.

Oferujemy naszym Klientom pomocną dłoń w najbardziej newralgicznych dla przedsiębiorców dziedzinach prawa, tj: prawa cywilnego, prawa gospodarczego publicznego i prywatnego , w tym spółek handlowych, prawa upadłościowego i naprawczego, prawa pracy. Zakres przedmiotowy naszej aktywności nie jest ograniczony do wyżej wskazanych zagadnień, ponieważ poprzez współpracę z partnerskimi radcami prawnymi, adwokatami, notariuszami, zakres świadczonych przez Kancelarię usług jest dużo szerszy oraz stwarza możliwość zbudowania zespołu „ad hoc” o profilu odpowiednim do potrzeb przedsiębiorcy.

Gwarantujemy swoim Klientom:

  • porady, konsultacje i opinie prawne oraz wyjaśnienia w zakresie stosowania prawa;
  • reprezentację prawną Klienta przed sądami, organami administracji publicznej i innymi podmiotami;
  • doradztwo w zakresie bieżącej działalności, w tym konsultacje oraz informowanie o obowiązujących przepisach prawa z zakresu prowadzonej przez Klienta działalności;
  • przygotowywanie i weryfikacja umów i dokumentów handlowych;
  • zabezpieczanie kontraktów;
  • udział w negocjacjach prowadzonych przez Klienta, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego w tym zwłaszcza umów
  • długoterminowych lub dotyczących przedmiotu o znacznej wartości;

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *