Wsparcie Egzekucji

Wsparcie egzekucji komorniczej. Bezskuteczność egzekucji stwierdzona przez komornika jest sygnałem do rozpoczęcia przez nas działań, począwszy od etapu polubownego, poprzez próby kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, a także bezpośredniego w zakresie sposobu i terminu spełnienia świadczenia przez dłużnika. W chwili gdy egzekucja komornicza okazuje się bezskuteczna, działania rozpoczynamy od etapu polubownego, podejmujemy próby kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, a także bezpośredniego w zakresie sposobu i terminu spełnienia świadczenia przez dłużnika.

Korzystamy z usług windykatorów terenowych, a także agencji detektywistycznych. Dzięki działaniom prowadzonym w terenie, staramy się pozyskać jak największą ilość informacji na temat majątku dłużnika i jego osoby.

Dodatkową zaletą zleceń na wsparcie egzekucji jest wspomożenie działania podjętego równolegle przez komornika. Dzięki przeprowadzeniu przez naszych współpracowników dokładnego wywiadu na temat dłużnika, umożliwiamy komornikowi ponowne do niego dotarcie, jednocześnie zwiększając prawdopodobieństwo przeprowadzenia skutecznej egzekucji majątkowej.

Specjalnie dla naszych Klientów wszelkie ustalenia majątkowe opisujemy w dostosowanych do potrzeb naszych Klientów raportach.

Rezultaty naszych działań, w szczególności wszelkie ustalenia majątkowe, opisujemy w dostosowanych do potrzeb naszych Klientów raportach.

Podczas prowadzenia postepowania egzekucyjnego, prowadzimy działania mające na celu ustalenie składników majątkowych dłużnika. Wszelkie pozyskane dane zamieszczamy w specjalnie dopasowanych do Państwa potrzeb raportach.

Raport o ustaleniach majątkowych dłużnika jest niezbędnym elementem w prowadzeniu postepowania egzekucyjnego. Pozwala na uzyskanie wielu cennych informacji na temat dłużnika, jego działalności, majątku, a także często powiązań z innymi podmiotami gospodarczymi.

W przypadku braku możliwości odzyskania wierzytelności na drodze postępowania polubownego, sprawa zostaje skierowana na postępowanie egzekucyjne.