Jak zweryfikować wiarygodność kontrahenta?

By nie narażać się na straty finansowe, firmy decydują się na weryfikację swoich kontrahentów, minimalizując ryzyko przy doborze partnerów biznesowych.

Przedsiębiorca, który chce sprawdzić swojego kontrahenta, ma wiele możliwości.

Weryfikacja wiarygodności kontrahentów powinna być procesem stałym, bowiem dzięki temu minimalizuje się ryzyko utraty należności lub dobrania sobie nieuczciwego partnera, zwłaszcza, gdy w grę wchodzą transakcje o wysokiej wartości. Dlatego każdy przedsiębiorca powinien sprecyzować, jaka kwota stanowi zagrożenie dla jego działalności. Na tej podstawie można rozpocząć weryfikację kontrahenta.
Podstawowe sprawdzenie kontrahenta

Przedsiębiorcy mogą sprawdzić informacje zawarte w CEIDG lub w KRS i zrobić kwerendę w Internecie na temat przyszłego kontrahenta. Warto także sprawdzić, czy firma posiada certyfikaty wiarygodności lub poprosić o przedstawienie dokumentów rejestrowych, np. zaświadczeń o nadaniu numeru NIP i REGON. W ten sposób upewnimy się, że firma jest zarejestrowania, nie została zawieszona i nie wykreślono jej z rejestru. Od przedstawiciela danego przedsiębiorstwa można wymagać okazania stosownych pełnomocnictw i uprawnień do reprezentowania firmy.

Szczegółowa weryfikacja kontrahenta

Przedsiębiorca może też zorientować się w sytuacji finansowej kontrahenta sprawdzając, czy firma figuruje w Krajowym Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych lub czy zgłoszono ją do jednego z Biur Informacji Gospodarczej (np. KRD). Przedsiębiorca ma także prawo do złożenia wniosków do urzędu skarbowego i ZUS-u celem sprawdzenia, czy potencjalny kontrahent nie zalega z należnościami.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *