Co może windykator?

Firma windykacyjna może działać w imieniu wierzyciela lub swoim, jeśli doszło do cesji długu. Wiele słyszy się o działalności tego typu firm i o tym, jakie mają one możliwości.

Stąd też poniżej objaśniamy, jakie prawa ma windykator.

Prawa windykatora

Firma windykacyjna ma za zadanie doprowadzić do ugody z dłużnikiem i spłaty długu. W związku z tym windykator najpierw sprawdza, czy należność ta rzeczywiście istnieje. Jeśli tak, może on kontaktować się z dłużnikiem, przypominać mu o jego sytuacji, negocjować warunki spłaty. Niektóre firmy windykacyjne współpracują z BIG, czyli z biurami informacji gospodarczej. Stąd też, jeżeli wierzyciel podpisał umowę o udostępnieniu danych gospodarczych z takim biurem, dług może zostać wpisany do BIG. Ma to wpływ na uzyskanie kredytu w banku. Windykator może także skierować sprawę na drogę sądową.
Czego nie może windykator?

Pamiętajmy, by nie utożsamiać firmy windykacyjnej z komornikiem, sądem czy policją. Windykator ma za zadanie polubownie wynegocjować spłatę długu. Firma windykacyjna nie może zatem działać wbrew zasadom prawa i dobrych obyczajów oraz kodeksu etyki windykatorów. Co z tego wynika? Z pewnością fakt, że windykator nie może nękać dłużnika, stosować przemocy, zastraszać go, zająć jego mienia lub spisywać stan majątku. Nie może także rozmawiać o zadłużeniu z osobami trzecimi (np. z pracodawcami czy sąsiadami).

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *