Na czym polega ubezpieczenie należności?

Niezapłacone faktury stanowią jeden z najpoważniejszych oraz najbardziej dokuczliwych problemów, z jakimi borykają się firmy. Często z winy kontrahentów, którzy notorycznie nie regulują swoich należności, przedsiębiorstwa notują straty i zmagają się z brakiem płynności finansowej. Sytuacja ta może również wynikać z niewystarczającej wiedzy właścicieli firm na temat wypłacalności klientów, z którymi zawierane są umowy.

Każde przedsiębiorstwo, które sprzedaje swoje towary lub usługi z tzw. wydłużonym terminem płatności, powinno skorzystać z rozwiązania, jakim jest ubezpieczenie należności. Dzięki niemu można skutecznie ochronić firmę przed różnego rodzaju, nieplanowanymi stratami, które zazwyczaj wynikają z nieterminowo płaconych przez kontrahentów faktur. Będąc posiadaczem polisy ubezpieczeniowej można również zyskać pewność, że niezapłacony dług zostanie w całości spłacony.

Ubezpieczenie należności polega przede wszystkim na wypłacie odszkodowania za straty poniesione w wyniku nieregulowanych płatności z tytułu kupieckiego. Jego celem jest także uzmysłowienie przedsiębiorcom, jak w skuteczny sposób można uniknąć problemów z nierzetelnymi kontrahentami i zwiększyć rentowność prowadzonej firmy. Ubezpieczenie należności pozwala również na skuteczne zarządzanie ryzykiem handlowym i politycznym, przez co może się ono przyczynić do podniesienia wartości rynkowej firmy oraz osiągnięcia przez nią sukcesu w biznesie.


0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *