Co to jest windykacja z opcją zaliczki?

Nieterminowo płacone należności to problem, który może zadecydować o być albo nie być danej firmy na rynku. Aby jednak móc się skutecznie bronić się przed nieuczciwymi kontrahentami, warto skorzystać z rozwiązania, jakim jest windykacja z opcją zaliczki.

Dzięki niej nie tylko poprawi się sytuacja finansowa firmy, ale również realnie wzrośnie szansa na skuteczne odzyskanie pieniędzy za niezapłacone faktury. Windykacja z opcją zaliczki łączy w sobie liczne korzyści wynikające z klasycznej windykacji, przy czym zapewnia ona również szybki dochód, tak jak w przypadku doprowadzenia do sprzedaży długu. Rozwiązanie to pozwala wierzycielowi na zminimalizowanie ewentualnych negatywnych konsekwencji związanych z brakiem płatności ze strony dłużnika.

Decydując się na windykację z opcją zaliczki, już na samym początku, można liczyć na zwrot części długu. Ze względu na fakt, iż proces windykacji bardzo często jest skomplikowany i rozłożony w czasie, firmy windykacyjne, w przypadku windykacji z opcją zaliczki, w ramach przyszłych spłat od dłużnika, wypłacają swoim klientom ustaloną wcześniej wysokość zaliczki. Dzięki temu, w chwili gdy firma windykacyjna rozpoczyna działania, mające na celu odzyskanie długu, można otrzymać określoną sumę pieniędzy, która zazwyczaj stanowi dużą część wartości nominalnej długu. Dopiero po odzyskaniu przez firmę windykacyjną wszystkich należności od dłużnika, pozostała kwota wierzytelności, należna wierzycielowi jest przekazywana na jego konto.


0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *