Różnice między windykacją a sprzedażą długów

Wielu przedsiębiorców, prowadząc własną działalność gospodarczą, nie raz borykało się z problemem, jaki stanowią nieterminowo regulujący faktury kontrahenci. Istnieje jednak kilka sposobów na skuteczne odzyskanie pieniędzy. Jednym z nich jest windykacja, czyli ogół działań mających na celu dochodzenie przez osobę fizyczną praw do określonych należności. Powszechnie wyróżnia się dwa rodzaje windykacji, w tym windykację miękką, zwaną również polubowną oraz windykację twardą, inaczej sądową. Różnią się one między sobą przede wszystkim wykorzystywanymi narzędziami oraz kosztami jakie wynikają z prowadzenia windykacji.

Windykacja miękka polega na dochodzeniu swoich należności w sposób stosunkowo łagodny i pojednawczy. W tym celu najczęściej wykorzystuje się przypomnienia i wezwania do zapłaty, a także pisma informujące dłużnika o możliwych konsekwencjach wynikających z niewywiązania się z umowy. Windykacja twarda natomiast jest rezultatem braku efektów po przeprowadzonej windykacji miękkiej. Jej celem jest ponadto uzyskanie przeciwko dłużnikowi wiążącego tytułu egzekucyjnego w postaci wyroku sądowego lub nakazu zapłaty opatrzonego tytułem wykonawczym.

Windykowanie należności nie należy do najprostszych rozwiązań. Bardzo często dostarcza ono wierzycielom uczucia stresu i zdenerwowania. Nie każdy przedsiębiorca jest także na tyle cierpliwy i wytrwały, by miesiącami, a czasem nawet latami próbować dochodzić swoich należności. Istnieje jednak coraz popularniejsza i korzystniejsza alternatywa windykacji, jaką jest sprzedaż długu. Metoda ta wynika przede wszystkim z braku skuteczności wcześniej prowadzonych działań windykacyjnych i polega na sprzedaży wierzytelności firmie zajmującej się profesjonalnym skupem długów. W takim przypadku dochodzi do tzw. cesji wierzytelności, czyli przeniesienia uprawnień przysługujących Cedentowi na Cesjonariusza.

Sprzedaż wierzytelności może się okazać szczególnie dobrym rozwiązaniem dla przedsiębiorców, którzy potrzebują szybkiego zastrzyku gotówki, niezbędnego do podtrzymania płynności finansowej firmy. Jest ona również bardzo przydatna dla tych podmiotów, które dzięki szybkiemu obrotowi środkami finansowymi, mogą wygenerować większe zyski. Sprzedaż wierzytelności oznacza możliwość odzyskania dużej części należnego długu. Należy się jednak liczyć z tym, że cena zakupu wierzytelności może być uzależniona od wielu czynników. W takiej sytuacji pod uwagę najczęściej jest brana sytuacja prawna i formalna dłużnika, jego wypłacalność, a także wartość posiadanego przez niego majątku.

Wielu przedsiębiorców, prowadząc własną działalność gospodarczą, nie raz borykało się z problemem, jaki stanowią nieterminowo regulujący faktury kontrahenci. Istnieje jednak kilka sposobów na skuteczne odzyskanie pieniędzy. Jednym z nich jest windykacja, czyli ogół działań mających na celu dochodzenie przez osobę fizyczną praw do określonych należności. Powszechnie wyróżnia się dwa rodzaje windykacji, w tym windykację miękką, zwaną również polubowną oraz windykację twardą, inaczej sądową. Różnią się one między sobą przede wszystkim wykorzystywanymi narzędziami oraz kosztami jakie wynikają z prowadzenia windykacji.

Windykacja miękka polega na dochodzeniu swoich należności w sposób stosunkowo łagodny i pojednawczy. W tym celu najczęściej wykorzystuje się przypomnienia i wezwania do zapłaty, a także pisma informujące dłużnika o możliwych konsekwencjach wynikających z niewywiązania się z umowy. Windykacja twarda natomiast jest rezultatem braku efektów po przeprowadzonej windykacji miękkiej. Jej celem jest ponadto uzyskanie przeciwko dłużnikowi wiążącego tytułu egzekucyjnego w postaci wyroku sądowego lub nakazu zapłaty opatrzonego tytułem wykonawczym.

Windykowanie należności nie należy do najprostszych rozwiązań. Bardzo często dostarcza ono wierzycielom uczucia stresu i zdenerwowania. Nie każdy przedsiębiorca jest także na tyle cierpliwy i wytrwały, by miesiącami, a czasem nawet latami próbować dochodzić swoich należności. Istnieje jednak coraz popularniejsza i korzystniejsza alternatywa windykacji, jaką jest sprzedaż długu. Metoda ta wynika przede wszystkim z braku skuteczności wcześniej prowadzonych działań windykacyjnych i polega na sprzedaży wierzytelności firmie zajmującej się profesjonalnym skupem długów. W takim przypadku dochodzi do tzw. cesji wierzytelności, czyli przeniesienia uprawnień przysługujących Cedentowi na Cesjonariusza.

Sprzedaż wierzytelności może się okazać szczególnie dobrym rozwiązaniem dla przedsiębiorców, którzy potrzebują szybkiego zastrzyku gotówki, niezbędnego do podtrzymania płynności finansowej firmy. Jest ona również bardzo przydatna dla tych podmiotów, które dzięki szybkiemu obrotowi środkami finansowymi, mogą wygenerować większe zyski. Sprzedaż wierzytelności oznacza możliwość odzyskania dużej części należnego długu. Należy się jednak liczyć z tym, że cena zakupu wierzytelności może być uzależniona od wielu czynników. W takiej sytuacji pod uwagę najczęściej jest brana sytuacja prawna i formalna dłużnika, jego wypłacalność, a także wartość posiadanego przez niego majątku.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *