Weryfikacja kontrahenta

Dzięki działaniom w grupie zapraszamy do korzystania z usług weryfikacji kontrahentów realizowanej przez naszą spółkę – siostrę.
Odwiedź stronę: www.wiarygodnypartner.com.pl i dowiedź się więcej. Nie zapomnij powiedzieć, że jesteś naszym Klientem, możesz liczyć na specjalną ofertę.

Nasi Klienci mogą w prosty i co ważne, szybki sposób dowiedzieć się więcej na temat swoich kontrahentów. Pozwala to na zwiększenie bezpieczeństwa finansowego osoby sprawdzającej, a także na poszerzenie zasobu informacji na temat swoich partnerów gospodarczych.

Po przekazaniu przez Klienta zlecenia weryfikacji, rozpoczynamy działania, a całość uzyskanych przez nas informacji jest przedstawiania Klientowi w postaci raportu, zawierającego szereg istotnych informacji na temat weryfikowanego podmiotu. W przypadku, gdy podmiotem weryfikowanym jest osoba fizyczna, sporządzamy ankietę osobową na podstawie danych zdobytych z ewidencji działalności gospodarczej, ewidencji ludności, biur informacji gospodarczych. Pozyskujemy również dane dotyczące ruchomości dłużnika.

W przypadku gdy podmiotem weryfikowanym jest jednostka organizacyjna, nie będąca osobą fizyczną, tworzymy opracowanie danych identyfikacyjnych dłużnika, opis historii działalności, pozyskujemy dane dotyczące zarządu i udziałowców, a także ustalenia dotyczące postępowań upadłościowych i naprawczych, informacje z biura informacji gospodarczej oraz sporządzamy opinię prawną .

Zakres weryfikacji jest zależny od rodzaju podmiotu, a także od rodzaju wybranego raportu przez Klienta.

Dzięki pozyskanym danym, zawieranie stosunków gospodarczych z owym klientem jest łatwiejsze oraz daje nam obraz jego obecnej sytuacji finansowej.