Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości

Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości , z dnia 27 października 2011r., w sprawie C – 93/10 stwierdza, iż podmiot, który na własne ryzyko nabywa trudne wierzytelności po cenie niższej od ich wartości nominalnej, nie świadczy odpłatnie usługi w rozumieniu ustawy VAT i nie dokonuje tym samym czynności z zakresu działalności gospodarczej.

Wyrok ETS ma ogromne znaczenie dla podmiotów zajmujących się profesjonalnie obrotem wierzytelnościami, które w ramach prowadzonej działalności, nabywają od innych przedsiębiorców wierzytelności w drodze cesji.


0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *