Negocjacje / mediacje

Mediacje od kilku lat na dobre zagościły w polskim kanonie metod rozwiązywania sporów i wciąż cieszą się rosnącą popularnością. Strony konfliktu dostrzegają zalety skierowania sprawy na drogę postępowania mediacyjnego przed wdaniem się w spór sądowy co pozwala na znaczne zaoszczędzenie kosztów oraz czasu, a także nie pozostawia niesmaku zwycięzcy i przegranego a często umożliwia dalsza współpracę pomiędzy partnerami.

Pragniemy zaproponować naszym klientom skorzystanie z dobrodziejstwa tej instytucji.

Szersze i efektywniejsze zastosowanie mediacji w rozwiązywaniu otaczających nas konfliktów w stosunkach gospodarczych zależy od jej rozpowszechnienia. Dlatego nasze działania nakierunkowane są przede wszystkim na osiągnięciu konsensusu, który zadowoli przede wszystkim naszego klienta, jak również jego partnera biznesowego i pozwoli uniknąć niepotrzebnych kosztów związanych z drogą sądową, niepewnością rozstrzygnięcia i skuteczności działania organów egzekucyjnych.

Strony mogą kontrolować tempo załatwiania spraw, dochodzą do własnych obustronnie satysfakcjonujących i niejednokrotnie bardzo twórczych rozwiązań, a jak pokazuje nasza praktyka -częściej i chętniej trzymają się umów, które sami wynegocjowali niż decyzji narzuconych sądownie.

Wychodzimy z założenia, że poczynienie nawet drobnych ustępstw pozwala na wypracowanie rozwiązania satysfakcjonującego obie strony konfliktu i daje możliwość podpisania ugody.

Lex Capitalis oferuje zajęcie pozycji bezstronnego mediatora, który kierując się zasadą poufności i bezstronności oraz uwzględniając dobrowolność i samodzielność stron w poszukiwaniu rozwiązań pozwoli wypracować najlepsze rozwiązanie.

Nawet długie i żmudne rozmowy traktujemy jako wyzwanie, a wypracowana wtedy ugoda i zadowolenie Klienta jest największą satysfakcją.