Windykacja

WINDYKACJA – ODZYSKAJ TO CO TOBIE NALEŻNE

Windykacja prowadzona jest na trzech etapach.

Windykacja polubowna obejmuje następujące działania:

 • Analizę przekazanych wierzytelności
 • Wyznaczenie strategii windykacyjnej w stosunku do dłużnika
 • Ustaleniu i weryfikacji danych adresowych dłużnika
 • Wysłanie korespondencji windykacyjnej
 • Prowadzenie negocjacji z dłużnikiem
 • Prowadzenie windykacji terenowej
 • Zbadaniu kondycji finansowej dłużnika
 • Próby uzyskania pisemnego uznania długu
 • Uzgodnieniu harmonogramu spłat zadłużenia z dłużnikiem

Windykacja sądowa polega na:

 • Ocenie i weryfikacji dostarczonej dokumentacji w sprawie, zebranej podczas windykacji polubownej
 • Wyborze właściwego dla tego typu wierzytelności trybu postępowania sądowego
 • Przygotowaniu i złożeniu kompletnego powództwa do właściwego sądu oraz sporządzaniu wszelkich pism procesowych
 • Reprezentacji klienta w postępowaniu sądowym

Postępowanie egzekucyjne obejmuje działania:

 • Sporządzenie wniosku egzekucyjnego
 • Złożenie dokumentów do właściwej kancelarii komorniczej
 • Reprezentację w postępowaniu egzekucyjnym
 • Ustalenie aktualnej sytuacji majątkowej dłużnika
 • Przekazanie organom egzekucyjnym aktualnych informacji na temat majątku dłużnika
 • Stały monitoring i nadzór nad działaniami organów egzekucyjnych